Gergely Pálos

Teknik Ekip

2019

Sonsuzluk Üzerine

- Görüntü yönetmeni
2014

İnsanları Seyreden Güvercin

- Görüntü yönetmeni