Yaşamını yitirdiği yer Kozlu olan sanatçılar

Selami Münir Yurdatap; Trablus, Libya doğumlu Türk hikaye yazarı, yazar

ortaöğrenimine 1920 yılında Şam Sultanisi’nde başladı. İtalyan Lisesi’nden 1925 yılında mezun oldu. 1927’de gazeteciliğe başlayan Selami Münir; hem tercüme, hem