Doğum yeri Amakusa olan sanatçılar

Sansho Shinsui

Sansho Shinsui