Doğum yeri Shkodër olan sanatçılar

Halide Pişkin; Shkodër, Arnavutluk doğumlu Pişkin Teyze olarak da bilinen Türk oyuncu, senarist

Cumhuriyet dönemi Türk Tiyatrosunun ilk kadın sanatçısıdır. 1906 yılında İşkodra’da doğdu. 1923 yılında Şadi Fikret tarafından kurulan “Milli Sahne”nin İzmir