Doğum yeri Saint Thomas Parish olan sanatçılar

Louie Rankin; Saint Thomas Parish, Jamaika doğumlu Jamaikalı oyuncu

Louie Rankin; Saint Thomas Parish, Jamaika doğumlu Jamaikalı oyuncu